Make your own free website on Tripod.com

  

  

 
н а ш и т е    к у ч е т а  »  O. K.  o f  W o l f - P o i n t

 

               

  

 [назад към нашите кучета]

    кликнете върху снимките, ако искате да ги видите по-големи 

  
  

 

 

 

  

    

        

   

родословие

  

  

x ni ra siberians copyright © 2001 -