Make your own free website on Tripod.com

  

  

 
н а ш и т е    к у ч е т а 

 

               

кликнете върху снимките, ако искате да видите родословията им и още снимки 

  
  

  нешето момче

        
  
Ch. Bg. Winner of Iditarod Extra
 

  

  нашите момичета

      


Aklavik Jennifer


Ch. Snowy Grove's Blowy Bollero
new

      


Ch.Bg. Spassuk Valley's Inguarra


Amber Enigma-Avaho of Nick
  
  
  
  

x ni ra siberians copyright © 2001 -