Make your own free website on Tripod.com

  

  

  
 x   n i   r a   »   и м е т о   н и  

 

               

  

 [назад към x ni ra ]

  
  

Името на развъдник X Ni Ra [Екс Ни Ра] идва от имената на първите ни три кучета : 

 
WINNER OF IDITAROD   EXTRA   


 AKLAVIK   JENNIFER   


 SPASSUK VALLEY  INGUARRA   

   

  

  

  

x ni ra siberians copyright © 2001 -