Make your own free website on Tripod.com

  

  

 
н а ш и т е    к у ч е т а   »  c h.  spassuk  valley's   inguarra

 

               

  

 [назад към нашите кучета]

      кликнете върху снимките, ако искате да ги видите по-големи 

  

   

 

 

  

   

   

   

родословие                             резултати от изложби

   

  

x ni ra siberians copyright © 2001 -